Dr. Bayram ÇOBAN ‘nın Katıldığı Toplantılar ve Posterler


Yıl 2015

Yıl 2014

 • 6-7 MART 2014,  2.BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ,  Adana
 • 26 – 30 Mayıs 2014 ,  50.Türk Pediatri Kongresi, Antalya

Yıl 2013

 • Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya
 • Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 9 – 12 Nisan 2013, İstanbul

 • Ağır gastroenterite neden olan patojen hangisi? Amip, rotavirüs, adenovirüs birlikteliği.

Bayram Çoban, Burhan Topal, Nesrin Ülkü, Halit Kaplan
57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya; P0040.

 • 4-36 ay çocukların anne sütü alma ve beslenme özellikleri
  Bayram Çoban, Halit Kaplan, Burhan Topal, Nesrin Ülkü, Esra Baskın
 1. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya; P0069.

34. Pediatri Günleri ve 13.Pediatri Hemşireliği Günleri,  3-6 Nisan 2012, İstanbul

 • 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 27 Nisan – 1 Mayıs 2011, Antalya
 • 55.Türkiye Milli Pediatri Kongresi , 12-16 Ekim 2011 , ANTALYA
 • 18 – 22 Mayıs 2010   46. Türk Pediatri Kongresi – Çeşme